ته جین*-*

 

ته و جین خعلی تو این اجرا مود بودن●-●

کسی اجرا رو دید؟:>

۱ نظر ۲ 🤍

جو نگیرین بویززززز

 


ته زدی خودتو ناکار کردی:|

رقص با بطری آب معدنی ندیده بودیم که دیدیم://

#دیه جو نگیریم:|

۵ نظر ۲ 🤍

Friend.💕

 


تنها دوستایی که دوستی شون حقیقی بود💔...

۰ نظر ۳ 🤍

جاست آهنگ💔😐

 

:////

چق قشنگ😐💔

۳ نظر ۲ 🤍
ادیت قالب : 𝐌𝐚𝐡𝐭𝐚𝐛 قدرت گرفته از بلاگ بیان