از مود ترین وقتای زندگی...

وقتیه که:

 

مامانت شبکه رو عوض میکنه و خیره به تلویزیونی 

چیزی ک مشاهده میکنی:یک عدد آسانسور زرد که در ام وی باتر مشاهده شده بود

مغزت:عرررررررررررررررر باترررررررررر پارتتتتتتتت تهیونگگگگگگگ 

اصن نگا نکن یهویی فک میکنه عاشق گشتی 😂💔

مامان:اینا کره ایان؟

من قبل از نگاه کردن به تی وی:بله

و خیره میشوم...

صورتم:😐

مغزم:عرررررررررررررررر خدایا چرا این بشر اینقدر کیوتههههههههه 

خدایا منو آسانسور کنننننننن

*شبکه توسط مادر عوض میشود*

این داستان به پایان رسید با داستان های بعدی همراه ما باشید😂💔😐

۷ نظر ۱ 🤍
ادیت قالب : 𝐌𝐚𝐡𝐭𝐚𝐛 قدرت گرفته از بلاگ بیان